Khái niệm về xây thô và hoàn thiện nhà là như thế nào?
Làm nhà phần thô và làm nhà hoàn thiện (chìa khóa trao tay) hiện nay có nhiều người thắc mắc. Vậy phần thô là gì? Hoàn thiện là gì? Tóm tắt dưới đây...