Hồ sơ năng lực

HSNL Cơ khí xây dựng Đà Nẵng Nguyễn Quang Đăng.

Hồ sơ năng lực của Xưởng Cơ Khí Xây Dựng xin quý vị truy cập đường dẫn sau để xem hoặc tải (PDF)